Boxholm, Älvkullevägen 7
Centralt i Boxholm

Fastigheten har tidigare inrymt verksamhet för Boxholms Mejeri. Hela fastigheten blir disponibel för köpare. Lokalerna är lämpliga för lättare industri, lager, verkstad och kontor. Totalt omfattar lokalerna ca 2 500 m² bruksarea varav kontor 137 m², produktionsytor 1 673 m² och lager 690 m².

Objektsbeskrivning

Industrifastighet i Boxholm

Fastigheten har tidigare inrymt verksamhet för Boxholms Mejeri. Hela fastigheten blir disponibel för köpare. Lokalerna är lämpliga för lättare industri, lager, verkstad och kontor. Totalt omfattar lokalerna ca 2 500 m² bruksarea varav kontor 137 m², produktionsytor 1 673 m² och lager 690 m².

Försäljning av fastigheten sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten.

Indikativa bud skall vara LIWE Estate tillhanda senast 2020-05-15.

Foton

Fakta

Grundfakta

Objektkategori Kommersiell
Fastighetsbeteckning BOXHOLM KARLSBERG 1:29
Objektstyp Industri
Område Centralt i Boxholm
Gatuadress Älvkullevägen 7
Postnummer 59571
Ort Boxholm
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 25 545 m²
Totalarea 2500 m²
Tomtbeskrivning Område närmast runt byggnaden är hårdgjord och asfalterad för kommunikation och parkering. Övrig del av tomten är naturområdet utan särskilt värde.
Boareauppgift enligt Taxeringsinformationen
Taxeringsår 2019
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 1 670 000 SEK
Taxeringsvärde mark 437 000 SEK
Summa taxeringsvärde 2 107 000 SEK
Anbudsdatum 2020-05-15

BYGGNAD

Industribyggnad Industri
Byggnad Byggnaden inrymmer kontor med personalutrymmen i bottenplan om ca 137 m². Kontoren är i normal standard med balanserad ventilation och relativt nyrenoverade. I övrigt finns ytor för produktion, konferensrum, liten butik och labb om ca 803 m² på nedre plan. Vidbyggt lager för kartong och mellanlager om ca 690 m². På övre plan finns ytor för produktion om ca 870 m². Total bruksarea uppgår till ca 2 500 m².
Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning: Fjärrvärme. Ventilation: Mekanisk till- och frånluft med återvinning (FTX) i kontor. I övrigt mekanisk frånluft. Viss del av nuvarande ventilationsanläggning bedöms tillhöra produktionen och ingår ej i överlåtelsen.
Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp.
Tekniskbeskrivning Huvudbyggnad uppförd 1939 i två plan, tillbyggd 1979, 1988 och 2000. Huvudbyggnaden är grundlagd med grundsulor i betong och gjutna betonggolv. Stomme av tegel, betong och mursten. Tillbyggd lagerdel är grundlagd med betongplatta på mark. Stomme av stål. Hela byggnaden inklusive tillbyggnader är beklädda med plåt. Yttertak av papp på huvudbyggnad och plåt på lagerdel. Fönster: 3-glas isoler i kontorsdel. I övrigt kopplade eller enkla fönster. Produktionsytor i huvudbyggnad har en takhöjd om ca 3,5 meter, Lagerdel har högre takhöjd. Varuhiss med kapacitet om 1000 kg finns mellan våningsplanen. God tillgänglighet till lagerdel med port för in- och utlastning. Installationer och tillbehör som är relaterade till nuvarande verksamhet demonteras och bortforslas från fastigheten så att lokalerna blir möjliga att nyttjas för annan verksamhet. Utrustning och installationer som tillhör nuvarande produktion ingår ej. Lämplig verksamhet bedöms vara lättare industri, lager, verkstad och kontor.

Parkering

Parkeringsbeskrivning På tomten finns parkeringsplatser för kunder och personal.

Kostnader

Fastighetsskatt/-avgift 10 535 SEK/år
Boendekalkyl Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Sammanfattning från hyresgästlista

Total area 2 500 m²
Vakant total area 2 500 m²
Total intäkt 825 600 SEK/år
Summa vaktantintäkter 825 600 SEK/år
Total antal hyresgäster 3
Totalt antal lokaler 3

Övriga rättigheter och belastningar

Planer och bestämmelser Valsverket 1 M Fl, Stadsplan (Beslutsdatum: 19851219)
Rättigheter last Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning
Planer och bestämmelser Boxholm,sydvästra Delen(boxholms Bruks Område Mm), Stadsplan (Beslutsdatum: 19670116)
Rättigheter last Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Planer och bestämmelser Boxholms Köping,norra Delen, Stadsplan (Beslutsdatum: 19590123)
Rättigheter last Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer Avtalsrättighet Kraftledning mm
Planer och bestämmelser Karlsberg 1:18,1:145, Detaljplan (Beslutsdatum: 19910128)
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer Avtalsrättighet Kraftledning
Rättigheter last Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Rättigheter last Officialservitut: Väg
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer Avtalsrättighet Kraftledning
Rättigheter förmån Officialservitut: Väg
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer Avtalsrättighet Kraftledning
Rättigheter last Ledningsrätt: Ledningsrätt för kommunal vattenledning. ledningshavaren har rätt att behålla, underhålla och förnya befintliga underjordiska ledningar för vatten inom område lr - Vattenledning

Karta

Jag är intresserad av detta objekt!

Genom att skicka mitt meddelande godkänner jag att LIWE Estate sparar mina uppgifter. För mer information hur uppgifterna behandlas klicka här.

Paste your text here: