Sävsjö, Hjärtlandavägen 13 och Smedgatan 22
Hägneområdet

Två sammanbyggda industrifastigheter med bra läge i Sävsjö kommun. Fastigheterna ligger i Hägneområdet, södra delen av Sävsjö centralort. Byggnaderna inrymmer lokaler för produktion, lager och kontor. Totalt bruksarea uppgår till 5 834 m² varav produktion 2 770 m², lager 2 363 m² och kontor 701 m².

Objektsbeskrivning

Industrifastighet i Sävsjö

Två sammanbyggda industrifastigheter med bra läge i Sävsjö kommun. Fastigheterna ligger i Hägneområdet, södra delen av Sävsjö centralort. Byggnaderna inrymmer lokaler för produktion, lager och kontor. Totalt bruksarea uppgår till 5 834 m² varav produktion 2 770 m², lager 2 363 m² och kontor 701 m². Tidigare verksamhet i fastigheterna har varit möbelsnickeri. Hela fastigheten blir disponibel för köpare förutom en mindre del som är uthyrd. Bedömt hyresvärde vid full uthyrning uppgår till ca 2 102 000 kr/år. Friköpt tomt om 10 848 m².

Försäljning av fastigheterna sker med ett förväntat fastighetsvärde om 9.3 miljoner kronor. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkomna bud. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheterna.

Fastigheten överlåtes i första hand genom försäljning av aktier i Lanab Fastigheter i Sävsjö AB. Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde med eventuella avdrag för latent skatt. Som underlag för bolaget vid sådan överlåtelse hänvisas till bifogad proformabalansräkning.

Foton

Fakta

Grundfakta

Objektkategori Kommersiell
Område Hägneområdet
Gatuadress Hjärtlandavägen 13 och Smedgatan 22
Postnummer 57633
Ort Sävsjö
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 10 848 m²
Totalarea 5834 m²
Tomtbeskrivning Smeden 9 har en areal om 5 966 m² och Smeden 17 har en areal om 4 882 m².
Boareauppgift enligt Taxeringsinformationen
Taxeringsår 2019
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 4 360 000 SEK
Taxeringsvärde mark 784 000 SEK
Summa taxeringsvärde 5 144 000 SEK

BYGGNAD

Industribyggnad Industri
Byggnad Byggnaderna i Smeden 9, Hjärtlandavägen 13 inrymmer lokaler för produktion om 1 455 m², lager 830 m² och kontor 205 kvm. Total bruksarea 2 490 m². Byggnaderna i Smeden 17, Smedgatan 22 inrymmer lokaler för produktion om 1 315 m², kontor 496 m² och lager 1 533 m². Total bruksarea 3 344 m². Total bruksarea i båda fastigheterna 5 834 m².
Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning sker med oljepannor med en undercentral i varje fastighet. Ventilation: Mekanisk frånluft och självdrag.
Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp.
Tekniskbeskrivning Industribyggnader på fastigheten Smeden 9 är uppförda 1959, 1966 och 1990 med värdeår 1959, 1966 och 1990. Grundläggning med betongplatta på mark. Stomme av stål och betong. Yttertak av plåt och papp. Fasad i tegel och plåt. Fönster: Kopplade 2-glas huvudsakligen. Byggnaderna är uppförda i ett plan. Större delen av fastigheten har om/tillbyggnadsår 1988. Industribyggnader på fastigheten Smeden 17 är sammanbyggd med byggnad på Smeden 9. På Smeden 17 är byggnaderna uppförda 1976 med tillbyggnad 1985. Grundläggning med betongplatta på mark. Stomme huvudsakligen betongpelare med lättbetongelement. Fasad av putsad lättbetong. Yttertak av papp. Fönster: Kopplade 2-glas huvudsakligen. Byggnaden är uppförd i ett plan med kontorsdel i två plan. Produktionslokaler och lager har relativt hög takhöjd. Större delen av fastigheten har om/tillbyggnadsår 1988.

Kostnader

Elkostnad 60 000 SEK/år
Uppvärmning 200 000 SEK/år
Vatten och avlopp 28 000 SEK/år
Försäkringskostnad ca 42 000 SEK/år
Fastighetsskatt/-avgift 28 365 SEK/år
Boendekalkyl Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Summa driftskostnad 330 000 SEK/år

INTECKNINGAR

Inteckningar 9
Totalt belopp 5 250 000 SEK

Sammanfattning från hyresgästlista

Total area 5 834 m²
Vakant total area 5 834 m²
Total intäkt 2 102 900 SEK/år
Summa hyresintäkter 18 000 SEK/år
Summa vaktantintäkter 2 084 900 SEK/år
Total antal hyresgäster 6
Totalt antal lokaler 6

Övriga rättigheter och belastningar

Planer och bestämmelser Smeden, Tomtindelning (Beslutsdatum: 19620403)
Planer och bestämmelser Smeden 9 I Sävsjö, Detaljplan (Beslutsdatum: 19890926)

Karta

Jag är intresserad av detta objekt!

Genom att skicka mitt meddelande godkänner jag att LIWE Estate sparar mina uppgifter. För mer information hur uppgifterna behandlas klicka här.

Paste your text here: