En stark och stabil fastighetsmarknad råder i vår region!
Johan sammanfattar den kommersiella fastighetsmarknaden 2019

En stark och stabil fastighetsmarknad råder i vår region!

Vi är mycket tacksamma för det förtroende som våra kunder visar oss och för de uppdrag som vi fått förmånen att hjälpa till med under året som varit.

Linköping

I Linköping har vi haft ett mycket begränsat utbud av kommersiella fastigheter på marknaden. Endast ett fåtal flerbostadshus har omsatts. När utbudet är begränsat och efterfrågan stor drivs priserna uppåt. Orsaken till det låga utbudet är att fastigheterna idag ägs av många större och stabila fastighetsbolag med långsiktiga investeringsmål. Alternativa investeringar till kapital som frigörs vid försäljning kan vara svårt att hitta. Detta låser marknaden trots att prisbilden är mycket hög.

Orsaken till beslut om försäljning för de transaktioner som vi förmedlat under året har varit:

  • Behov av likvida medel till förmån för nyproduktion
  • Generationsskifte med nya delägare som saknar intresse för fastighetsförvaltning
  • Flytt av verksamhet
  • Pensionering (försäljning av fastigheter för att frigöra kapital för pensionsmedel)
  • Upphörande av kompanjonskap
  • Omstrukturering

Norrköping

Tidigare har vi noterat ett högre marknadsvärde i Linköping jämfört med Norrköping. Avkastningskravet för bostäder låg ca 0.5 – 1.0% högre i Norrköping. I takt med att efterfrågan ökat på bostäder och att vakanserna minskat finns idag ingen direkt vakansrisk i Norrköping. Detta gör att fastighetsmarknaden i Norrköping är nästan lika stark som i Linköping. Det är idag svårt att se någon skillnad i avkastningskrav men bedömer att skillnaden är 0 – 0.5% högre för bostäder i Norrköping.

Motala

I Motala andas framtidstro. Det stora projektet med det danska företaget Lalandia A/S semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter i Varamon och Folkets parkområdet planeras nu.

Motala har förbättrat sina kommunikationer med bl. a Motalabron som leder riksväg 50 genom Motala. Kommunen ligger strategiskt nära Linköping och Örebro med bra förbindelser via tåg, buss och bil. Motala redovisas som Östergötlands sjöstad med en välkomnande hamn för människor och idéer från hela världen. Motalas befolkning ökade med ca 1 700 personer från 2008 - 2018.

Detta har påverkat fastighetsmarknaden positivt. Det finns idag många intressenter som vill investera i fastigheter. Flera fastighetsbolag utanför Mota visar intresse. Detta har medfört att avkastningskraven i Motala sjunkit betydligt under de senaste åren. Bostadsfastigheter med centralt och bra läge ligger mellan 4 – 4.5% i avkastning. Det är inte många år sedan motsvarande avkastningskrav låg på 7 – 9%. Den procentuella tillväxten ser ut att vara starkare än vad som skett i större städer i regionen.  

Även om det talas om kommande lågkonjunktur märks inte detta i den kommersiella fastighetsmarknaden. Ingen talar om risk för kommande reformer som skulle kunna påverka marknaden negativt med ökade skatter och avgifter. Marknaden räknar även med en fortsatt låg räntenivå. Bankerna har under en längre tid pratat om att villkoren sannolikt kommer försämras för fastighetsbolagen, ändå har ingen större förändring skett. I takt med det låga utbudet ser marknaden ut att kunna fortsätta utvecklas starkt under kommande år.

Vi är mycket tacksamma för det förtroende som våra kunder visar oss och för de uppdrag som vi fått förmånen att hjälpa till med under året som varit. Vi hoppas att kunna erbjuda de bästa  förutsättningarna för goda affärer under kommande år och ser fram emot att förmedla många nya objekt under nästa decennium. 

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi! Vi värderar er bostad inom 24H

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

LIWE Estate Linköping
Boka möte
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!