Utvecklingsbar industrifastighet i en Sale & Leaseback

Utvecklingsbar industrifastighet med ett stadigvarande hyresförhållande på 10 år. Försäljningsobjektet avser två fastigheter (KARLSBERG 1:14 och 1:25). Delar av ytorna blir tomställda och utvecklingsbara för en köpare. Hyresintäkter 2024 uppgår till ca 4 MKR.

Basfakta
Projekt
Projekt Karlsberg
Adress
Väderstadsvägen 2
Ort
Boxholm
Typ
Sale & Leaseback
  • Beskrivning
    Utvecklingsbar industrifastighet med ett stadigvarande hyresförhållande på 10 år. Försäljningsobjektet avser två fastigheter (KARLSBERG 1:14 och 1:25). Delar av ytorna blir tomställda och utvecklingsbara för en köpare. Hyresintäkter 2024 uppgår till ca 4 MKR. Hyresgästen ("Swisslog Technology Center Sweden AB") ingår i en global koncern som levererar logistiklösningar till lager, distributionscentraler och sjukhus. Huvudkontoret ligger i Schweiz och det helägda svenska dotterbolaget ligger i Boxholm. Bolaget har ca 250 anställda och omsätter ca 700 MKR. Sedan 2015 ägs koncernen av KUKA AG. Inom koncernen har man en policy att i första hand hyra fastigheter istället för att äga och avser därav att genomföra denna Sale & Leaseback-affär. Bolaget avser att teckna ett 10 årigt hyresavtal med en ev. köpare. Ytorna motsvarar samtliga Swisslogs produktionsytor med delar av tillhörande kontor och personalutrymmen. Bolaget har i kombination med detta tagit ett internt beslut om att utvärdera en alternativ placering av det lokala huvudkontoret, varav delar av fastigheten sannolikt blir disponibla och utvecklingsbara för en tagare. För mer information om fastigheterna hänvisas till respektive objektsinformation. Försäljning av fastigheterna sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten. Fastigheterna överlåtes i första hand genom försäljning av aktier i ett av säljaren nybildat bolag (NYAB) efter sedvanlig paketering. Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde efter eventuella avdrag för latent skatt. Skattemässigt restvärde uppgår per 2024-04-30 till 16,2 MKR (inkl. mark). Proformabalansräkning kommer att arbetas fram under processens gång. Indikativa bud skall vara LIWE Estate tillhanda senast 2024-06-14.
  • Dokument & Länkar
Projektlista
Visningar
  • Kontakta mäklaren för visning
Basfakta
Projekt
Projekt Karlsberg
Adress
Väderstadsvägen 2
Ort
Boxholm
Typ
Sale & Leaseback
Ansvarig Mäklare
Extra kontaktperson
Johan Westergren
Reg. Fastighetsmäklare
Mer om mig
Tipsa en vän
Bilder

12789908_2-328-17_photo_print

12789908_3-328-17_photo_print

12789908_4-328-17_photo_print

12789908_1-328-17_photo_print

12775601_1-328-17_photo_print

12789908_5-328-17_photo_print

12789859_1-178-17_photo_print

LIWE Estate Linköping

Intresseanmälan för

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

LIWE Estate Linköping
Boka möte
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi! Vi värderar er bostad inom 24H

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!